5 Points On The 10 Days Of Dhul Hijjah

5 poäng på Dhul Hijjahs 10 dagar

1) Solen går inte upp på några dagar större än Dhul Hijjahs tio. Handlingar i dem förstoras, de bästa är: Böner, Takbeer, Välgörenhet, Fasta och Hajj. I dygdiga tider förstoras också synder.

2) De tio dagarna av Dhul Hijjah är de bästa dagarna på året medan de sista tio nätterna av Ramadan är de bästa nätterna. Vem som helst som har fått [av Allah] att be under den förres dagar och den senares nätter, då är han den framgångsrika.

3) Under de tio dagarna av Dhul Hijjah talade Allah till Musa (AS), Islam fullbordades i den, och Allah avlade en ed av dem. Dyrkan i dem är större än någon annan dag, särskilt Takbeer och Fasta - och Arafah är den bästa dagen på året.

4) Den mest autentiska formen av Takbeer är: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabeera... Salman Al-Farisi (RA) brukade uppmuntra människor att säga detta. (Berättat av Abdur Razzaq med en autentisk kedja).

5) Det rekommenderas att kompensera de missade fastorna under Ramadan under de tio dagarna av Dhul Hijjah för att söka belöningen av de missade fastorna och fastan de tio dagarna. Omar (RA) sa: (Inga dagar är mer älskade för mig att göra fasta på Ramadan än dessa tio dagar.)

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar