Ny serie: Råd och inspiration från profetens ord

Hadith 7

Hadith 7

Today's hadith is narrated by Abdullah Ibn Umar. It is found in Sunan Abi Dawud, Book 37, hadith number 2 [4241]. It talks about the trials before the coming of the Dajjal (the...

Hadith 7

Today's hadith is narrated by Abdullah Ibn Umar. It is found in Sunan Abi Dawud, Book 37, hadith number 2 [4241]. It talks about the trials before the coming of the Dajjal (the...

Hadith 6

Hadith 6

Dagens hadith berättas av Abu Sa'eed Al-Khudri. Den finns i Sahih Muslim, bok 1, hadith nummer 84 [49]. Den talar om vikten av att förbjuda gott och förbjuda ondska i...

Hadith 6

Dagens hadith berättas av Abu Sa'eed Al-Khudri. Den finns i Sahih Muslim, bok 1, hadith nummer 84 [49]. Den talar om vikten av att förbjuda gott och förbjuda ondska i...

Hadith 5

Hadith 5

Dagens hadith berättas av Abu Hurairah. Den finns i Sahih Al-Bukhari, bok 78, hadith nummer 2 [5971]. Den talar om moderns status och vikten av att respektera föräldrar...

1 kommentar

Hadith 5

Dagens hadith berättas av Abu Hurairah. Den finns i Sahih Al-Bukhari, bok 78, hadith nummer 2 [5971]. Den talar om moderns status och vikten av att respektera föräldrar...

1 kommentar
Hadith 4

Hadith 4

Dagens hadith berättas av Umar Ibn Al-Khattab. Den finns i Sunan Ibn Majah, bok 36, hadith nummer 64 [3989]. Den talar om prålig och Allahs vänner (awliya')...

1 kommentar

Hadith 4

Dagens hadith berättas av Umar Ibn Al-Khattab. Den finns i Sunan Ibn Majah, bok 36, hadith nummer 64 [3989]. Den talar om prålig och Allahs vänner (awliya')...

1 kommentar
Hadith 3

Hadith 3

Dagens hadith berättas av Hanash Al-San'ani från Ibn Abbas. Den finns i Jami At-Tirmidhi, bok 37, hadith nummer 102 [2516]. Den talar om Allahs dekret och Allahs första skapelse...

1 kommentar

Hadith 3

Dagens hadith berättas av Hanash Al-San'ani från Ibn Abbas. Den finns i Jami At-Tirmidhi, bok 37, hadith nummer 102 [2516]. Den talar om Allahs dekret och Allahs första skapelse...

1 kommentar
Hadith 2

Hadith 2

Dagens hadith är berättad av Sa'eed Ibn Jubair Från Ibn Abbas. Den finns i Sahih Al-Bukhari, bok 76, hadith nummer 67 [5752]. Den talar om 70 000 människor som kommer...

1 kommentar

Hadith 2

Dagens hadith är berättad av Sa'eed Ibn Jubair Från Ibn Abbas. Den finns i Sahih Al-Bukhari, bok 76, hadith nummer 67 [5752]. Den talar om 70 000 människor som kommer...

1 kommentar